Folkets Park – En samlingsplats genom tiderna

Nästan alla i Sverige känner till begreppet Folkets Park. Den äldre generationen har minnen därifrån, romantiska möten, dans och artister. Den yngre generationen har fått höra berättelser om vad som hände i folkparken.

De första folkparkerna anlades i städerna. Redan 1796 anlades en folkpark i Hälleforsnäs på privat initiativ, Krokbornsparken som än idag finns på samma plats. I slutet på 1800-talet var det arbetarrörelsen som anlade folkparker som mötesplats. Sydsverige var först, sedan spred sig folkparkerna norrut över landet.

Under 1900-talets första femtio år byggdes folkparker även på landsbygden. Vid platser som traditionellt använts som mötesplatser i skogen och vid vägskäl byggdes dansbanor, scen med mera. Ofta fanns där en skjutbana, lotterier och servering.

Varje lördag var parken öppen och folk gick dit för att dansa och även för att få se sina favoritartister. På scenen gavs även möjlighet att få se teater, operett och varieté. Även utländska artister som bland annat Count Basie, Quincy Jones, Tom Jones med flera gjorde turnéer i de svenska folkparkerna.

Hur kunde då folkparkerna bli så populära? En stor anledning var att reglerna för nöjesarrangemang var hårt reglerade. Det var förbjudet att anordna dans och servera sprit samtidigt. Spritförsäljningen var hårt reglerad. Serveringen inne i folkparken hade alltså ingen alkohol utan där fanns kaffe, läsk och godis. Det hände ändå att det blev slagsmål och fylla i parken, då en del tog med sig en flaska sprit hemifrån. Men det här var den stora mötesplatsen där man träffade vänner, dansade och kanske träffade sin stora kärlek. Höjdpunkten kunde vara när den stora idolen kom och uppträdde.

En annan anledning var att landsbygden inte hade så stort nöjesutbud, men i parken var det dans varje lördag. Det hände också att det kom operett- och teatersällskap och gav föreställningar. För många på landsbygden var det enda möjligheten att få se teater eller operett.

Under 1960-talet åkte svenska popband land och rike runt och uppträdde i folkparkerna.

På senare år har många folkparker fått läggas ned då konkurrensen med musikfestivaler och konsertarenor blivit för stor. Avfolkning av glesbygden är en annan orsak till nedläggning medan en del kämpar för att överleva i den hårda konkurrensen.